Zakres usług

Umowy w obrocie gospodarczym

Zgodnie z zasadą, iż lepiej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom niż rozwiązywać zaistniałe problemy doradzamy jak najlepiej zabezpieczyć interesy prawno-majątkowe naszych Klientów na etapie konstruowania i negocjowania umów. W ramach obsługi bieżącej oraz obsługi doraźnej przedsiębiorców świadczymy usługi związane z m. in. z: tworzeniem koncepcji ogólnej i szczegółowej umów, projektowaniem treści umów, negocjowaniem w imieniu Klienta treści […]

Obsługa przedsiębiorców

W powyższym zakresie zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorców. W razie potrzeb zapewniamy również obsługę rachunkowo-księgową. Doradzamy w trakcie procesów tworzenia, rejestracji, przekształcania, podziału i łączenia spółek opracowując stosowne dokumenty prawne, doradzając w zakresie optymalnych metod i form restrukturyzacji oraz podejmując inne czynności faktyczne i prawne niezbędne w trakcie trwania tych procesów. W przedmiotowym aspekcie pomocna jest wiedza […]

Prawo Procesowe

Prowadzimy na rzecz swoich Klientów wszystkie czynności związane z procesem sądowym na terenie całego kraju. Reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych. W szczególności dotyczy to złożonych sporów korporacyjnych i gospodarczych, procesów odszkodowawczych, procesów o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, roszczeń z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu lub […]

Prawo autorskie

Doradzamy w różnych kwestiach związanych z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, ochroną znaków towarowych np. w sprawach kontraktów obejmujących sprzedaż systemów oraz umów licencyjnych i sublicencji, wdrażania systemów informatycznych (systemów księgowych), usług on-line, lokalizacji oprogramowania, ochrony praw autorskich, odpowiedzialności za produkt itp. Usługi powyższe odnoszą się także do kwestii celnych i podatkowych. Świadczymy także usługi dla producentów, […]

Prawo pracy

Mając świadomość, iż stosunki pracy są nieodłącznym i ważkim elementem stosunków gospodarczych w ramach obsługi korporacji doradzamy naszym klientom w sprawach pracowniczych m. in. opracowując na ich zlecenie umowy dla pracowników różnych szczebli, dokumenty związane z organizacją i planowaniem pracy ( wewnątrzzakładowe akty prawa pracy, regulaminy). Doradzamy w zakresie form i możliwości zatrudnienia, zasad i konsekwencji zwalniania […]

Prawo rynków kapitałowych

Doświadczenie Kancelarii obejmuje m.in. doradztwo w zakresie emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz wypełniania obowiązków informacyjnych. Doradzaliśmy również w transakcjach dotyczących łączenia spółek publicznych oraz w transakcjach przenoszenia akcji spółek z alternatywnego systemu obrotu na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Część naszych usług skierowana jest do członków kadr zarządczych, dla których tworzymy […]

O nas

KANCELARIA PRAWNA

W ramach usług Kancelarii naszym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę prawną, w szczególności mając na uwadze całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doświadczenie Kancelarii ugruntowane wieloletnią praktyką, pozwala Nam służyć radą nie tylko na płaszczyźnie prawnej, ale także od strony biznesowej. Dbając o rozwój Naszych Klientów oferujemy optymalne, bezpieczne i skuteczne rozwiązania. Współpracujemy z zespołem doradców podatkowych, co pozwala kompleksowo podejść do wymagań Naszych Klientów. Wychodzimy z założenia. iż dla odpowiedniego zrozumienia potrzeb każdego przedsiębiorcy kluczowym jest poznanie specyfiki prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

ZOBACZ

Partnerzy

Wawruch Kwasek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Kamil Wawruch

Partner ZOBACZ
Wawruch Kwasek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Wiktor Kwasek

Partner ZOBACZ

Skontaktuj się z nami

Kontakt
Adres: al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 13a/2 31-514 Kraków
Telefon: +48 732 641 403 | +48 668 113 920 | +12 315 78 17