Stanowisko

Partner

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalizacja

Proces inwestycyjny, Prawo gospodarcze, Prawo własności intelektualnej, Rynki kapitałowe

Uprawnienia

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Certyfikowany Doradca ASO
Wawruch Kwasek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Radca Prawny Kamil Wawruch jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Bankowe, prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, jako stypendysta Narodowego Banku Polskiego. Od 2011 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w procesach restrukturyzacji podatkowo – kapitałowych przedsiębiorców, w tym w procesach inwestycyjnych i konsolidacyjnych, także w oparciu o tworzenie i zarządzenie międzynarodowymi strukturami podatkowymi. Interesuje się i doradza spółkom prawa handlowego działającym na rynkach kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów pozyskiwania finansowania, również za pośrednictwem instytucji zbiorowego inwestowania. Świadczy usługi między innymi na rzecz podmiotów z branży finansowej, IT, deweloperskiej oraz FMCG. Członek organów nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych.

W latach 2009-2016 współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi, w tym z firmą z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiada uprawnienia Certyfikowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu, przyznane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Biegle posługuje się i świadczy usługi w języku angielskim.

Prywatnie pasjonat żeglarstwa i motoryzacji.