Doradzamy w różnych kwestiach związanych z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, ochroną znaków towarowych np. w sprawach kontraktów obejmujących sprzedaż systemów oraz umów licencyjnych i sublicencji, wdrażania systemów informatycznych (systemów księgowych), usług on-line, lokalizacji oprogramowania, ochrony praw autorskich, odpowiedzialności za produkt itp. Usługi powyższe odnoszą się także do kwestii celnych i podatkowych.

Świadczymy także usługi dla producentów, wydawców, artystów w obszarze prawa autorskiego, jak też usługi odnoszące się do znaków towarowych, patentów i kwestii antymonopolowych.