Zgodnie z zasadą, iż lepiej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom niż rozwiązywać zaistniałe problemy doradzamy jak najlepiej zabezpieczyć interesy prawno-majątkowe naszych Klientów na etapie konstruowania i negocjowania umów.

W ramach obsługi bieżącej oraz obsługi doraźnej przedsiębiorców świadczymy usługi związane z m. in. z: tworzeniem koncepcji ogólnej i szczegółowej umów, projektowaniem treści umów, negocjowaniem w imieniu Klienta treści umów, doradztwem w zakresie interpretacji postanowień umów już zawartych przez przedsiębiorców oraz opiniowaniem umów.

Specjalizujemy się zwłaszcza w projektowaniu i negocjowaniu: umów o współpracy – długo i krótkoterminowych, umów z zakresu prawa teleinformatycznego, umów inwestycyjnych zawieranych w ramach procesów restrukturyzacji przedsiębiorców, umów o roboty budowlane, umów z zakresu obrotu nieruchomościami, umów korporacyjnych, umów o pracę oraz innych towarzyszących stosunkowi pracy, umów menedżerskich, umów konsorcjum.