Mając świadomość, iż stosunki pracy są nieodłącznym i ważkim elementem stosunków gospodarczych w ramach obsługi korporacji doradzamy naszym klientom w sprawach pracowniczych m. in. opracowując na ich zlecenie umowy dla pracowników różnych szczebli, dokumenty związane z organizacją i planowaniem pracy ( wewnątrzzakładowe akty prawa pracy, regulaminy).

Doradzamy w zakresie form i możliwości zatrudnienia, zasad i konsekwencji zwalniania pracowników. W przypadku planowanych restrukturyzacji doradzamy w zakresie doboru optymalnej struktury zatrudnienia analizując wszelkie za i przeciw. Współpracujemy z podmiotami z branży HR, którym doradzamy w zakresie tworzenia efektownej obsługi kadrowo-płacowej pracowników, zasad rozliczania czasu pracy, urlopów, a także zasad zatrudniania cudzoziemców oraz delegowania pracowników do pracy za granicą.

Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy szczegółowe audyty, opracowujemy polityki bezpieczeństwa, zasady ochrony danych osobowych, pomagamy w rejestracji baz danych.  Jeśli zawiodą wszelkie polubowne metody roztrzygania ewentualnych sporów ze stosunku pracy reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych przed sądami pracy.