Doświadczenie Kancelarii obejmuje m.in. doradztwo w zakresie emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz wypełniania obowiązków informacyjnych. Doradzaliśmy również w transakcjach dotyczących łączenia spółek publicznych oraz w transakcjach przenoszenia akcji spółek z alternatywnego systemu obrotu na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Część naszych usług skierowana jest do członków kadr zarządczych, dla których tworzymy dostosowane do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań programy wynagrodzeń, oparte o instrumenty finansowe (tzw. opcje menedżerskie) oraz doradzamy w rozmaitych kwestiach związanych z osobistą odpowiedzialnością za prowadzenie spraw spółki publicznej. W przedmiotowym obszarze zagadnień Kancelaria ściśle współpracuje z ekspertami wyspecjalizowanymi w finansach, bankowości i prawie podatkowym. W powyższym zakresie zrealizowaliśmy szereg projektów doradczych, w których zagadnienia ekonomiczne przenikały się z problematyką prawa spółek i corporate governance, takich jak kształtowanie systemów zarządzania ryzykiem walutowym, czy optymalizacje struktur korporacyjnych z wykorzystaniem instrumentów finansowych.